Angstbehandling for dig og dine pårørende

Lider du af angst og lider dine pårørende også under din situation?

Jeg kan hjælpe dig til at blive angstfri og dine pårørende vil få redskaber og viden til at håndtere deres udfordringer i relationen til dig.

Om forløbet

Du deltager først i et foredrag om angst, hvor du vil blive tillært en viden om hvad dit mindset har af betydning for dit arbejde med dig selv i det videre forløb.

Du og dine pårørende inviteres herefter til et informationsmøde, hvor I bliver introduceret til, hvad der kommer til at ske under forløbet.

Du modtager 3-5 sessioner på hver 2 timer under forløbet.

Dine pårørende modtager individuelt 1-2 sessioner, hvor de får mulighed for at fortælle og få hjælp til at håndtere de udfordringer din angst giver dem i hverdagen.

Krav I bliver stillet

Få at opnå resultat, kræves det at du og dine pårørende, som ønsker at deltage i forløbet, forpligter sig til at gennemføre og efterkomme de vejledninger, træning mv. der pålægges under forløbet.

Du og dine pårørende vil blive bedt om at udfylde diverse spørgeskemaer som skal anvendes til dokumentationen af effekten af metoden.

Du skal deltage på minimum 1 netværksmøde for angste i løbet af forløbet. Dette, fordi jeg ved, hvilken betydning det kan have at møde andre ligestillede og høre hvordan de klarer hverdagen og hvad deres erfaringer er.

Dine pårørende skal deltage i min. 1 netværksmøde for pårørende i løbet af forløbet. Her er formålet også at de skal opleve at de ikke er de eneste der har det som dem. De vil få mulighed for at udveksle erfaringer og tips til hverdagens udfordringer.

Pris og forbehold

Hjælp / træning og undervisning til den angste, pårørende og deltagelse i netværksmøder j.fr. ovenstående koster 9.500 kr. som betales på informationsmødet, hvor den angste også underskriver samarbejdsaftalen.

Sessioner kan, såfremt omstændighederne tillader det, udføres på kundens adresse mod kørselstillæg efter statens takster + eventuelle bro- og færgeafgifter. Dette afregnes løbende og refunderes ikke.

COVID-19 forbehold

Skulle forløbet mod forventning ikke blive gennemført med de krav som beskrevet ovenfor, vil forløbet blive udskudt. Såfremt forløbet ikke kan gennemføres tilbagebetales hele beløbet. Er forløbet i gang, modregnes afholdte sessioner jf. prisliste hvorefter restance tilbagebetales.

Tilmeld dig forløbet

Udfyld formularen for at høre mere. Det er helt uforpligtende og du binder dig ikke til noget. Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du også velkommen til at kontakte mig på tlf. 5250 7366.