Man - Fre : 9:00 - 14:00
kontakt@paulerik.dk

Paul Erik Planitzer

TTM – NLP & Hypnoassistant

Sted: Østergade 13 1.sal 6500 Vojens

Dato: 25/11/2021

Tidspunkt: 09:00 - 16:00

TTM – NLP & Hypnoseassistent uddannelsen.
Varighed 12 måneder – 6 moduler til hvert fag emne.
6 moduler i NLP
6 moduler i Hypnose.
Et helt modul varer 4 dage.

På denne uddannelse lærer du basis teknikker i NLP og Hypnose hvilke er forudsætninger for at kunne arbejde på et plan til Executive Certified TTM Therapist.  
1. året giver adgangskrav til Executive Certified TTM Therapist
uddannelsen.

Torsdag på modul 1.
Her vil der være en gennemgang af uddannelsen. De studerende vil have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til hvad, der skal læres i de kommende 12 mdr.

Den første torsdag vil også være en ryste sammen- og Kick Off-aften. Der kan være forskellige aktiviteter denne aften/dag.

På hvert modul skal alle de studerende fremlægge én klient case (starter op om torsdagen efter modul nr. 2).
Casen tages op i kollegial supervision, hvor den gennemgås i plenum. Alt efter hvor mange studerende der er på et hold, vil dette punkt blive tilpasset tidsplanen for modulet.

Mellem modulerne skal der være en træningsaften/dag, hvor det, som er blevet undervist om, på sidste modul trænes, evt. med demonstrationer i plenum (Skema og oversigt udleveres på 1. modul).

Der skal efter modul nr. 2 indsendes 3 klientrapporter til supervisor (fortrykt skema anvendes). I forbindelse med supervisionen på de indsendte skemaer vil den studerende modtage en vejledningssamtale om, hvor supervisor ser denne stå i forhold til uddannelsen. Samtalen vil indeholde fokuspunkter og feedback på observationer af den studerende i forløbet og opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilegnelse af pensum.

De studerende skal arbejde med klienter mellem modulerne, og på hele første år skal den studerende i alt have haft minimum 40 timers træningsterapi med klienter udefra (fortrykte skemaer).

De studerende skal på 1.året modtage 20 sessioner af min. 1 time i egen terapi hvor de 5 sessioner skal være hos Paul Erik Planitzer eller anden supervisor, som kan være indkøbt til opgaven (fortrykt skema til dokumentation).

Sidste modul vil indeholde live demonstrationer/træninger på klienter ”udefra” givet af de studerende (dette uddybes, når man kommer længere hen på uddannelsen, men kan fint tages op på den første dag på modul 1).

Hele 1. års studie ser således ud:

Hvert modul er opdelt i:

  • Torsdag – opsamling på sidste modul og supervision på klientcases.
  • Fredag – undervisning NLP
  • Lørdag – undervisning NLP og opstart hypnose
  • Søndag – undervisning hypnose

Det 1. uddannelsesår og mellem modulerne på 1. år.

De studerende skal fremlægge én klientcase på hvert modul (torsdage fra modul nr. 3). Casen tages op i kollegial supervision, hvor den gennemgås i plenum. Alt efter hvor mange studerende, der er på et hold, vil dette punkt blive tilpasset tidsplanen for modulet.

Mellem modulerne vil der være en træningsaften/dag, hvor det, som er blevet undervist om på sidste modul, trænes, evt. med demonstrationer i plenum. Der er mødepligt til disse aftner.

3 klientrapporter til supervisor. Efter modul nr. 2 indsendes disse til supervisor på et fortrykt skema.
I forbindelse med supervisionen på de indsendte skemaer vil den studerende ydermere modtage en vejledningssamtale om, hvor supervisor ser denne stå i forhold til uddannelsen. Dette er for at give den studerende mulighed for at være på forkant med sit stof og indlæringen af dette. Samtalen vil indeholde fokuspunkter og feedback på trivsel i forløbet og opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilegnelse af pensum.

40 timers træningssessioner af minimum 1½ timers varighed med klienter udefra.
De studerende skal arbejde med klienter mellem modulerne, og på hele første år skal de have haft minimum (samlede timetal tælles sammen i minutter).

20 timers egen terapi på 1. år.
Den studerende skal modtage og skal indsende dokumentation for, at de er afholdt senest 7 hverdage inden eksamensdatoen. Er de ikke indsendt, kan den studerende ikke blive certificeret.
(Egen terapi er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.)

Som 1. års studerende kan man benytte en 2. års studerende til sin egen terapi.
Den 2. års studerende skal dog være halvvejs gennem det sidste års uddannelse.

Ønsker man at modtage egen terapi af en terapeut uden for uddannelsesstedets regi, skal terapeuten være uddannet Hypnose psykoterapeut eller have en anden 4-årig psykoterapeutuddannelse, hvor hovedvægten hviler på NLP. Ønsker den studerende at benytte en psykolog, skal denne have en terapeutisk overbygning på sin psykologuddannelse (ellers kan sessionerne ikke godkendes).
psykologen/terapeuten skal godkendes af uddannelsesstedet.

30 timers supervision/feedback givet til medstuderende. Dette gøres evt. på medstuderendes klientcases eller sessioner, som afholdes i forbindelse med fælles træninger (kan indgå i træningsaftener).

30 timers træning modtaget af medstuderende (kan indgå i træningsaftener).

6 træningsaftener mellem modulerne.
Der vil være en træningsaften/dag mellem hvert modul, hvor det, som er blevet undervist om på sidste modul, trænes, evt. med demonstrationer i plenum. Der er mødepligt til disse aftener (se kalender).

Der skal i forbindelse med uddannelse læses op på et mindre pensum.

Litteraturliste:
”Din angst og mig.” af Paul Erik Planitzer
“Angstfri.” af Paul Erik Planitzer
”Anvendelse af nyere psykologi.” af Peter Clausen
”Kaizen.” af Robert Maurer

Eksamen og certificering det 1. år!
Den studerende skal aflevere og bestå en eksamensopgave, inden denne kan påbegynde sit andet studieår.

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig/praktisk eksamination med klient udefra.

Skriftlig prøve: Den studerende får 24 timer til aflevering af den skriftlige prøve. Prøven består af spørgsmål i det materiale, som den studerende har været igennem i sit første år.
Karaktervurdering er bestået eller ikke bestået.

Mundtlig/praktisk prøve: Den studerende skal gennemføre en session med en klient udefra. Til denne opgave har den studerende 1½ time.
Karaktervurdering er bestået eller ikke bestået.

Er du interesseret i denne unikke uddannelse, kan du tilmelde dig en informationsaften

Uddannelsesplan: (datoer for modulerne fremsendes sammen med bekræftelse af tilmeldingen.)

Pris for hele uddannelsen (1.år):  35.000,00 kr.

Betalt din uddannelse over din bruttoløn.
Mod et engangsbeløb i gebyr kan uddannelsen betales over 12 mdr.
Ved betaling over 12 mdr. betales et indskud på 3000,00 kr. plus 1000,00 kr. i administrationsgebyr ved tilmelding og 1. rate inden opstart på modul.nr. 1.
Modulerne betales forud.

Oplys hvis du vil betale i rater ved tilmelding.

Deltagerprisen 1. år skal være betalt før du starter på uddannelsen, såfremt man ikke har en aftale om ratebetaling.

Reg.nr og konto oplyses ved bekræftelse af optagelsen på uddannelsen når du melder til via siden her.

Uddannelsesadressen er: Østergade 13 1. sal 6500 Vojens tlf. 52507366 mail. kontakt@paulerik.dk.

NB: der holdes informations aftener på tilmeldings adressen. Følg med her på siden eller Facebooksiden og tilmeld dig under informationsaftenen.

Se kursus

TTM – NLP & Hypnoassistant og Executive Certified TTM Therapist

Sted: Østergade 13 1. sal 6500 Vojens

Dato: 25/11/2021

Tidspunkt: 09:00 - 16:00

Bliv NLP & Hypnoassistant og Executive TTM Therapist.

Bliv Executive Certified TTM Hypnotherapist
Uddannelsen varighed: 2 år og 2 mdr.
I alt 25 moduler fordelt på 11 moduler i NLP og 14 moduler i hypnose og anden teori.

  1. år: NLP & Hypnoassistent – 11 moduler
    2. år: Executive Certified TTM Therapist – 14 moduler

Indhold på modulerne.
Der vil være supervision (kollegial Superversion) og sparring på cases, som de har haft med deres klienter. Der vil være undervisning på et udfordrende plan med demonstrationer, involvering i undervisningen foruden træninger og øvelser i plenum. Der vil være en del workshops med klienter fra gaden, som tages op efterfølgende i plenum. Alle workshopcases vil foregå med ægte klienter, der lider af angst m.m. Nogle vil have gået ved flere psykologer og nogle have haft angst i flere årtier. Det bliver Real World-arbejde på alle moduler.

 

Målsætning for uddannelsen.
Uddannelsesperioden skal modne de studerende til at blive en Executive Certified TTM Therapist, som er specialist i bl.a. angstbehandling. Der vil skulle afleveres en skriftlig og en fysisk eksamen, som udmøntes i udstedelse af certifikat.

Der skal indsendes 3 klientrapporter til supervisor mellem modulerne (fortrykt skema anvendes). De studerende skal arbejde med klienter mellem modulerne, og på hele første år skal de have haft minimum 40 timers træningsterapi med klienter udefra. I forbindelse med supervisionen på de indsendte skemaer vil den studerende modtage en vejledningssamtale om, hvor supervisor ser denne stå i forhold til uddannelsen. Samtalen vil indeholde fokuspunkter og feedback på observationer af den studerende i forløbet og opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilegnelse af pensum.

De studerende skal arbejde med klienter mellem modulerne, og på hele første år skal de have haft minimum 40 timers træningsterapi med klienter udefra (fortrykte skemaer).

De studerende skal modtage 5 sessioner i egen terapi hos Paul Erik Planitzer eller anden supervisor, som kan være indkøbt til opgaven (fortrykt skema til dokumentation).

Mellem modulerne skal der være en træningsaften/dag, hvor det, som er blevet undervist om på sidste modul, trænes, evt. med demonstrationer i plenum (se kalender).

Bliv Executive Certified TTM Hypnotherapist
Uddannelsen varighed: 2 år og 2 mdr.
I alt 25 moduler fordelt på 11 moduler i NLP og anden teori, og 14 moduler i hypnose.

  1. år: NLP & Hypnoassistent – 12 moduler (NLP/Hypnose).
    2. år: Executive Certified TTM Therapist – 14 moduler (NLP/Anden-teori/Hypnose).

Torsdag på modul 1. (KICK OFF)
Den1. torsdag på opstarten af 2. året vil der være en gennemgang af uddannelsen. De studerende vil have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til, hvad der skal læres i de kommende 12 mdr.

Den første torsdag vil også være en ryste sammen dag/aften, hvor der kan være forskellige aktiviteter denne aften/dag. (kan afholdes med 1. års studerende)

 

Det 2. uddannelsesår og mellem modulerne på 2. året.

 

1 skriftlig træningssession til supervisor mellem hvert modul.

 

20 timers egen terapi, men kan dog ikke bruge medstuderende. Egen terapien skal været dokumenteret afholdt senest 7 hverdage før eksamen. Den studerende skal modtage min. 5 sessioner (svarede til 10 timer) i egen terapi hos Paul Erik Planitzer. Sessionsprisen vil her være 500,00 kr. (afregnes efter hver session eller efter aftale). At egen terapien skal afholdes med Paul Erik Planitzer selv, har til formål at sikre, at den studerende er på det personlige niveau, som studiestedet ønsker sine studerende efter endt uddannelse.

 

30 timers givet supervision på klientcases til medstuderende (opgøres i minutter pr. case). Givet supervision af medstuderende kan evt. gives/modtages på træningsaftener.

 

30 timer modtaget supervision på klientcases af medstuderende (opgøres i minutter pr. case). Modtaget supervision af medstuderende kan evt. gives/modtages på træningsaftener.

 

6 træningsaftener af 4 timer på uddannelsesstedet mellem modulerne.

 

Certificering.

Den studerende skal lave en selvstændig skriftlig eksamensopgave på en klientcase fra sin egen praksis. Opgaven skal afleveres 7 hverdage inden certificeringen på sidste modul. Opgaven forsvares overfor skolen og medstuderende på sidste modul. Den skriftlige eksamen bedømmes bestået eller ikke bestået.

Den studerende bliver certificeret med klient udefra med efterfølgende redegørelse for sessionens forløb og indhold. Certificeringen bedømmes bestået eller ikke bestået.

På sidste modul vil der blive afholdt eksamen/certificering med klienter ”udefra”. Forinden har den studerende indsendt dokumentation for egen terapi og diverse træninger m.m. og fået dem godkendt. Al dokumentation skal være godkendt, inden den studerende kan gå op til certificeringen.

 

Modulerne på det 2. år er opdelt i:
a. Torsdage – opsamling på sidste modul og supervision på klientcases evt. opstart undervisning.
b. Fredag – undervisning NLP
c. Lørdag – undervisning NLP og opstart hypnose
d. Søndag – undervisning hypnose

På 2. år er modulerne på 4 dage; de første 5 moduler herefter er på 3 dage. På de sidste 3 moduler udgår undervisning i NLP, og derfor er der kun 3 dage på disse moduler. På disse sidste 3 moduler ligges mere fokus på teori, bevidstgørelse og hypnose (NSH-træning).

 

De første 5 moduler:

  1. Torsdag – supervision og undervisning i NLP
  2. Fredag – undervisning NLP
  3. Lørdag – undervisning, workshops og hypnose
  4. Søndag – opsamling, workshops og hypnose – evaluering, undervisning og træning.

 

De sidste 3 moduler.

  1. Fredag – supervision – opsamling på træninger mellem modulerne
  2. Lørdag – undervisning/træning i NSH og avanceret analytisk hypnose
  3. Søndag – workshops/scenehypnose og træning med klienter – evaluering, undervisning og træning.

Der skal i forbindelse med uddannelse læse op på et mindre pensum.

Litteraturliste:
”Angstfri.” af Paul Erik Planitzer
”Negativ Spontan Hypnose.” af Jens Jørgen Gravesen
”Placebo effekten.” af Joe Dispensa

 

Er du interesseret i denne unikke uddannelse, kan du tilmelde dig en informationsaften.

Uddannelsesadressen er: Østergade 13 1. sal 6500 Vojens tlf. 52507366 mail. kontakt@paulerik.dk.

Se kursus