Foredrag og demo – Eksamensangst

Til skoler og uddannelsesinstitutioner!
tilbuddet gælder 2017/18

Tilbud for afholdelse af foredrag og demonstrationer for elever med eksamensangst

Tilbuddet indeholder følgende elementer.

• Foredrag om angst, hvad der sker og hvorledes man kan hjælpe sig selv.
Hele foredraget inkl. nedenstående har en forventet varighed på
1 – 1½ time.

Foredraget indeholder også:
Demonstration i at flytte følelser/ ændre mindset.

Hacking af en persons mindset.
– fra tanke til overbevisning.
– demonstrationer af dette.

• Ud over foredraget får skolens ledelse/lærere mulighed for at tilbyde 5 elever som de skønner, vil have fordel af en individuel terapisession, mulighed for at donere en sådan.

• Skolen får 5 tilbudsblanketter specielt udleveret af undertegnede efter endt foredrag, som eleven skal medbringe til sessionen.
Sessionen har en varighed af 1½ time.
Eleven bestiller selv tid hos Paul Erik Planitzer.
Hver session har en værdi af 900,00 kr.

• Hele tilbuddet kan købes for 5000,00 kr. inkl. kørsel eksl. bro- og færgeafgifter.
Der vil være krav som skolen/uddannelsesstedet skal opfylde i forbindelse med afvikling af foredraget.