Behandling af OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

Min erfaring med OCD er, at det ofte handler om kontrol og her gælder det om at arbejde med den del i personen som føler behovet for kontrollen. Det kan stamme fra en svær opvækst/ungdom hvor det psykiske system ikke havde de nødvendige ressourcer som der var behov for.

OCD-behandling med dig i centrum

Hos mig vil du blive mødt med en nysgerrighed på hvordan og hvorfor du føler behovet. Måske er du ikke bevidst om selve årsagen, men din underbevidsthed kender starttidspunktet hvor din OCD tog over, og den ved også hvorfor den tog over.

Vil du vide hvorfor og lære at arbejde med det som var årsagen så du kan komme fri af dine tvangshandlinger, så skal du kontakte mig idet du hos mig vil være sat i fokus på de behov som ikke blev mødt dengang.
herfra vil jeg hjælpe dig med at tilføre de manglende ressourcer og læge de oplevelser som har bragt dig i den situation du sidder i nu. Sammen kan vi hele de forsømte dele op og hjælpe dem til igen at blive ressourcefyldte.