Behandling af PTSD

PTSD er en forkortelse for Posttraumatisk belastningsreaktion også forstået som en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser som f.eks. krig, vold eller hvis man har været udsat for et psykisk pres som er større end ens psykiske system har kunnet forvalte i en længere periode. Det udspringer ofte fra situationer hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Når man har PTSD sets det ofte, at klienten har gentagende oplevelser af flashbacks eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.

Men hvad er PTSD egentlig?

PTSD er en forsinket stressreaktion på en svær psykisk belastning.

”Systemet” har i en periode været overloadet og har ikke været i stand til at behandle oplevelserne på en positiv og konstruktiv måde hvorved de har ”låst” sig fast i systemet.

Billedlig talt kan man sammenligne det med en muskel som er foretrukket. Den er låst og kan ikke slappe af igen uden den bliver udvidet så den slipper ud af sin tag/fastlåshed.

PTSD kan behandles på mange måder

Der findes flere måder at tilgå denne behandling, men hos mig sættes der fokus på de traumer som fastholder personen i stressreaktionen. Og ved at afhjælpe disse flashbacks mm. Får personen luft til at vi kan begynde at arbejder med de tidligere årsager hvor personen ikke har haft de ressourcer han havde brug for. Man siger, at vi ruller tiden tilbage og ud på ny.

Jeg har haft rigtig gode resultater med at arbejder med personer der lider af PTSD, det er ikke en mirakelkur, men det er altid lykkedes på relativ kort tid at få stoppet traumerne og få personen til at leve et bedre og frit liv igen hvor det er personen der vælger de tiltag han ønsker og ikke ligger under for de begrænsninger PTSD`en giver ham.

Ingeborg udtaler. “Han kan noget andre ikke kan.”
Ingeborg fik efter et voldsomt trafikuheld tilkendt førtidspension og konstateret PTSD. Efter bare 4 sessioner havde hun fået sit ”liv” tilbage.