Executive Certified TTM Therapist

Har du endt dit forløb som NLP & Hypnoassistant, kan du videreuddanne dig til Executive Certified TTM Therapist som er en elite uddannelse med speciale i Angst, PTSD, Traumer og Stress.

Du vil blive klædt på til at arbejde med angst på et niveau som vil give dig en høj ekspertise i behandlingen af specielt ovenstående målgrupper. Du vil lære tilgange og metoder som er helt unikke og som gennem årene har skabt fantastiske resultater hos de personer der har modtaget behandlingen – på rekordtid.

En behandlingsperiode for angst hos Paul Erik Planitzer ligger gennemsnitligt på 2 – 3 sessioner og for PTSD 4 – 5 sessioner. Dette uanset hvor mange år de har lidt af den ene eller anden angsttype / diagnose.

TTM er en helt, og for mange i det etablerede system, ny måde at anskue og arbejde med angst på.

Uddannelsesforløb

Det 1. år er der fokus på redskaber og teknikker som er en forudsætning for at kunne forstå pensum på 2. året i uddannelsen.
Det 2. år specialiseres uddannelsen i at skabe forandringer her og nu for målgruppen.

Du vil efter det første år være i stand til at arbejde med symptomerne og du vil kunne gøre en forskel her og nu. I det andet år sættes der endnu mere fokus på metode og teknikker. Der undervises i dette år i stærkere og hurtigere tilgange til årsagen til at arnestedet til klientens problem.
Du vil blive trænet og introduceret til nye og hurtigere teknikker i at skabe trancetilstande uden forudgående fordybelser i lærte hypnoseteknikker og du vil efter endt andet år være Master i Hypnoterapi og trænet målrettet til at kunne arbejde som Executive TTM Therapist med speciale i angst.

Adgangskrav: Personligt interview
Interviewet holdes inden optagelsen på uddannelsen og igen efter 1. år hvor den studerende har bestået eksamen til NLP & Hypnoassistant.
Interviewet har til formål at afklare ansøgerens egnethed til at kunne arbejde som Executive Certified TTM Therapist efter 2 års intensiv undervisning og træning.

At melde sig til denne uddannelse er en prioritering
Det betyder, at aspiranten ud over at udvise sund etik og moral, også har flair for at se mennesket bag det ydre. Aspiranten prioriterer sine træninger mm. seriøst og har et brændende ønske om at ville gøre en forskel for mennesker i nød. Der stilles krav til mødepligt og om at være omstillingsparat, glemme sin egen model af verden og lytte på dybere niveauer. Det sidste trænes og er et fokus på uddannelsen.

Aspiranten kan med fordel have deltaget på den forudgående workshop for at blive afklaret om man er klar til denne uddannelse. Workshoppen har også til formål at give kommende studerende indblik i arbejdet som Executive Certified TTM Therapist. Prisen for workshoppen er 4.485,- som modregnes i prisen for 2. studieår.
Tilmelding skal ske via kalenderen.

På uddannelsen vil aspiranten i det 2. studieår, i det omfang det er muligt for uddannelsesstedet, arbejde med mennesker direkte udefra som lider af angst. Der indgår kollegial supervision som en naturlig del af undervisningen.

Pris og tilmelding

Uddannelsen til Executive Certified TTM Therapist koster 29.500,-. Hvis du har deltaget i en workshop, modregnes prisen herfor som rabat. Når du har bestået uddannelsen som NLP & Hypnoassistant og en egnethedsprøve vil du blive tilbudt optagelse.

Vil du vide mere?

Klik ind på ttm-uddannelser.dk.

 


Uddannelsesretninger inden for TTM

TTM – Workshops

Bliv nysgerrig på TTM Uddannelsen Workshoppen er for alle, men primært for dem som overvejer at starte op på TTM uddannelsen. På workshoppen...

Læs mere

TTM – NLP & Hypnoassistant

TTM – NLP & Hypnoassistant Denne uddannelse er et adgangskrav til Executive Certified TTM Therapist uddannelsen. Uddannelsen er det 1. år på...

Læs mere

Executive Certified TTM Therapist

Executive Certified TTM Therapist Har du endt dit forløb som NLP & Hypnoassistant, kan du videreuddanne dig til Executive Certified TTM...

Læs mere