Jeg er certificeret i hypnose med børn under 12 år hos Hypnoseskolen i Århus.

Et område jeg brænder for er omsorgssvigtede- og børn/unge som ikke er i trivsel. En klassiker er barnet som ikke kan finde ro i kroppen til at sidde stille i timerne i skolen. Så hele tiden er i fuldt vi gør og som ikke kan koncentrere sig i længere tid. Hverken i skolen eller i hjemmet.

Årsagerne kan være mange og det kan være svært når man er ”tæt” på, at se hvad der sker. Ofte kan børn ikke altid sætte ord på deres følelser. Dette af den simple grund, at de ikke kender følelserne og ikke har en historik, hvor de har erfaring fra tidligere gode situationer eller med det modsatte som de kan spejle sig i. Derfor agerer de ud fra nuet og den tilstand de er i. Årsagen kan være lagret et helt andet sted i dem.

Lignende opleves også hos børn fra skilsmisse hjem.

Jeg er fraskilt og har, efter at jeg igen har stiftet familie på ny, haft den glæde at være plejefar siden 2011 for børn som er omsorgssvigtede. Min erfaring med disse er, at de kan have det meget svært i flere livsområder.

At de er omsorgssvigtede betyder ikke, at de kommer fra dårlige hjem eller dårlige forældre, tvært i mod. Det handler mere om, at en forælder har de fornødne ressourcer til, at tage forældreansvaret for deres guldklumper. Disse forældre elsker deres børn over alt i verden, men de har bare ikke det der skal til for at kunne klare opgaven at være forælder på fuld tid. Derfor kan det være rigtig godt, at de beder om hjælp til, at sikre deres guldklumpers fremtid og så få de gode stunder hvor de har overskuddet sammen med dem. Desværre oplever børnene ofte denne separation som svigt eller skyld og skam over, at de ikke har været gode nok, så de ikke skulle flytte hjemmefra.

Disse og flere konflikter oplever børnene som noget de ofte ikke kan rumme eller har mulighed for at håndtere på egen hånd. Når et barn reagerer på dette, har det brug for masser af kærlighed og rum til, at kunne finde ro. Nogle gange kan det blive nødvendigt med lidt ekstra hjælp.

Erfaring viser, at jo ældre de bliver jo flere ting kommer til overfladen og de har brug for forudsigelighed og rammer som kan støtte dem i at finde tryghed i hverdagen. Som plejeforældre har vi måtte sande, at med kærlighed kommer vi langt, men ikke altid i mål. Børnene kan have behov for mere end kærlighed. Især forudsigeligheden har stor betydning.

Emner som kan have indflydelse på trivsel hos børn.

 • Stabile rammer i hverdagen
 • Forudsigelighed i aktiviteter
 • Klare forventningsafstemninger
 • Manglende ressourcer og overskud generelt
 • Lavt selvværd
 • Manglende selvtillid
 • Indre/ydre styring
 • Generel mestring af eget liv
 • Savn og sorg
 • Skyld og skam
 • Loyalitetskonflikter

Disse og flere emner har indflydelse på børns trivsel.

Børn som er i pleje er især udsatte i ovenstående temaer, derfor vil det være af største betydning, at forældre og plejeforældre m.fl. er opmærksomme på disse. Nogle gange kan man som far, mor eller plejeforældre ikke sikre et barn i alle områder og det er her jeg kan bidrage som Hypnoterapeut.