Personlig krise

At være i personlig krise betyder, man er præget af hurtigt skiftende følelser og voldsomme og overvældende reaktioner. Tidligere erfaringer og indlærte måder at reagere på slår ikke til i den nye situation. Man har mistet overblikket og er forvirret og arbejder på højtryk for at forstå, hvad der er sket. Det ene øjeblik føler man afmagt, det næste øjeblik håb. Det ene øjeblik giver man andre skylden for det som skete, det næste øjeblik sig selv. Kriser kan opstå i forskellige situationer såsom:

  •  Skilsmisse
  • Dødsfald
  • Afskedigelser
  • Ulykker
  • Jalousi
  • Utroskab
  • Og mange flere.

Vi reagerer alle forskelligt på livets udfordringer og alt efter hvem vi er, kommer vi ud på den anden side på forskellig vis.
Men de fleste vil altid sige, at krisen lærte dem noget som de kan tage med i fremtiden.